top of page
Search
  • Writer's pictureTommi Vihervaara

Leikattavaa löytyy

Tulevien sukupolvien kustannuksella eläminen ei ole välttämätöntä, vaan vastuuton poliittinen valinta. Itse haluan valita toisin, Suomen tulevaisuuden tähden.

Huhtikuun ensimmäisenä sunnuntaina ratkaistaan jälleen Suomen suunta seuraavan neljän vuoden ajaksi ja kenties lukitaan myös pidemmän aikavälin kohtalomme. Valtiontalouden tulevaisuuden näkymät vaikuttavat valitettavasti kovin synkiltä. Syntyvyys alenee ja tämän myötä väestöllinen huoltosuhteemme heikentyy vuosi vuodelta. Valtiontalouden velkavuori kasvaa ja mikä pahinta: korotkin ovat nyt lähteneet nousuun.

Vasemmistohallitus laittaa lisätalousarviossaan 1 073 000 000 euroa pelkästään kasvaneisiin valtion velan korkokustannuksiin.

Kuluvaa vuotta ei ehditty elää kuin kuukausi, kunnes nykyisellä vasemmistohallituksella oli esittää jo vuoden ensimmäinen lisätalousarvio. Merkille pantavaa tässä oli se, että hallitus laittaa 1 073 000 000 euroa pelkästään kasvaneisiin valtion velan korkokustannuksiin. Vertailun vuoksi: samalla summalla pyörittäisi koko Suomen poliisitoimea kokonaisen vuoden.


Valtion velka on pohjimmiltaan siirrettyä verotusta, jonka laskun maksajina toimivat nuoremmat sukupolvemme. Voidaan myös sanoa, että lisävelka ja sen myötä alati kasvavat korkokustannukset ovat käytännössä suora tulonsiirto suomalaisilta lapsilta ulkomaisille pankkiireille. Holtiton velkaantuminen ja kasvavien korkokustannusten maksaminen on lopulta poliittinen valinta: sama summa on suoraan pois jostain tärkeämmästä, kuten vaikkapa koulutuksesta ja sosiaaliturvasta.


Alkanut vuosi 2023 on 15. peräkkäinen vuosi, kun Suomen valtio ottaa syömävelkaa. Tämä uhkaa jo konkreettisesti hyvinvointivaltiomme tulevaisuutta. Valtion tulot eivät yksinkertaisesti riitä kattamaan kaikkia menoja, joita tulee tästä syystä leikata isolla kädellä: leikattavaa löytyy!

Julkisessa keskustelussa korostuu usein väite, että leikkaukset kohdistuisivat aina ja väistämättä yhteiskunnan heikoimmassa asemassa oleviin. Tämä väite on konkreettisesti ja yksiselitteisesti väärä.

Julkisessa keskustelussa korostuu usein väite, että leikkaukset kohdistuisivat aina ja väistämättä yhteiskunnan heikoimmassa asemassa oleviin. Tämä väite on konkreettisesti ja yksiselitteisesti väärä ja vanhentunut. On ymmärrettävä, että Suomen valtiolla on tälläkin hetkellä lukuisia toissijaisia, jopa turhia menoja. Näitä ei voi rinnastaa julkisen palvelun tehtäviksi siinä missä esimerkiksi koulutus ja terveydenhuolto sitä ovat. Miltä kuulostavat mm. suomalaisten taitelijoiden asumistuki Afrikassa tai nykyisten eduskuntapuolueiden omille lomajärjestöille annettava rahallinen tuki? Seuraavalla hallituskaudella Suomen valtion on yksinkertaisesti lopetettava tuhlaaminen ja keskityttävä sen ydintoimintoihin.


Onneksi nykyiselle tuhlauspolitiikalle ja valtion holtittomalle velanotolle on olemassa vaihtoehto. Olen samalla kannalla kuin valtionvarainministeriön taannoinen virkamiespuheenvuoro, jossa vaadittiin julkiseen talouteen miljardiluokan sopeutusta sen saattamiseksi kestävälle uralle. Menokohteet tärkeysjärjestykseen laittamalla voimme taata riittävän rahoituksen koulutuksen, terveydenhuollon ja sosiaaliturvan kaltaisille ydintoiminnoille.


Tulevien sukupolvien kustannuksella eläminen ei ole välttämätöntä, vaan vastuuton poliittinen valinta. Itse haluan valita toisin, Suomen tulevaisuuden tähden.


--

Tommi Vihervaara eduskuntavaaliehdokas, Liberaalipuolue – Vapaus valita

(Kirjoitus julkaistu Akaan Seudussa 15.2.2023)

30 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page